مشخصات

نام و نام خانوادگی

نیما رئیسی

شهر

تهران

آخرين مدرك تحصيلي

دکترای مهندسی برق-مخابرات

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-مخابرات | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق-مخابرات | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی

مهندسی برق | دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری

شغل كنوني

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد – واحد تهران مرکزی

کارشناس ارشد طراح سیستم‌های مخابراتی