مشخصات

نام و نام خانوادگی

پیام ربانی فر

شهر

تهران

آخرين مدرك تحصيلي

دکترای مهندسی برق-قدرت

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت | دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی ارشد

مهندسی برق-قدرت | دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی

مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق کاری

شغل كنوني

عضو هیات علمی دانشگاه