مشخصات

نام و نام خانوادگی

آرش برومند

شهر

تهران

آخرين مدرك تحصيلي

دانشجوی دکترای مهندسی برق-مخاربرات

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی

(دانشجوی) مهندسی برق-مخابرات | دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

مهندسی برق-مخابرات | دانشگاه تهران

کارشناسی

مهندسی برق | دانشگاه تبریز